AB Destekli "Eğitimde Yenilik ve Değişim VII" Hibe Programı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Avrupa Birliği Program Destek Ofisi işbirliğinde yürütülen  1.5 milyon Euro değerindeki “Eğitimde Yenilik ve Değişim VII”  hibe çağrısına başvuru kabul edilecektir.<--break->

Hibe çağrısı aşağıdaki başlıklar altında verilecektir.

  • Lot 1. Okullarda Yenilik ve Değişimin Geliştirilmesi (AB Katkısı: 30.000-100.000 €)
  • Lot 2. İstihdam Edilebilirliğin Geliştirilmesi (AB Katkısı: 50.000-200.000 €)

Hibe başvuruları için son başvuru tarihi 18 Ekim 2016 saat 16:00 olarak duyurulmuştur. Hibe programının hedefleri, öncelikleri, uygunluk kriterleri ve başvuru süreciyle ilgili kılavuz ve formlara

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1468319235541&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35414&debpub&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=151989   

adresinden ulaşılabilir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Eğitim Öğretim uzmanları Şebnem Pekdoğan, Osman Beyit ve İlköğretim Dairesi uzmanı Nihat Ekizoğlu’ndan edinilebilir.